🖼️ Data Usage for Android 1.2 Quản lý sử dụng kết nối mạng trên Android

🖼️
  • Phát hành: Sigterm
  • Data Usage for Android sẽ giúp người dùng giám sát sử dụng dữ liệu mạng di động (3G/4G/LTE/Edge/GPRS) và Wi-Fi trong thời gian thực của thiết bị di động.
  • android Version: 1.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 166