🖼️ Folder icon changer 5.3 Công cụ thay đổi biểu tượng thư mục

🖼️
  • Phát hành: Silvereaglesoft
  • Folder icon changer là phần mềm tìm kiếm và thay thế các biểu tượng chuẩn của một thư mục thành bất kỳ biểu tượng khác. Là phần mềm mạnh mẽ, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
  • windows Version: 5.3
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 9.333