🖼️ Lemonade Stand for Windows Phone 1.1 Game bán hàng trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: SilverSprings Software
  • Chào mừng tới Lemonade Stand for Windows Phone. Mục tiêu trong trò chơi này là kiếm càng nhiều tiền càng tốt trong vòng 15, 30 hoặc 45 ngày. Để thực hiện điều này, người chơi sẽ phải tự mình kinh doanh - một quầy bán chanh.
  • Windows Phone Version: 1.1.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 99