🖼️ Safe Browsing Parental Control cho Android 1.1 Duyệt web an toàn cho trẻ trên Android

🖼️
  • Phát hành: SimilarGroup
  • Safe Browsing Parental Control là ứng dụng giám sát trẻ rất thông minh, cho phép các bậc phụ huynh thiết lập tính năng chặn các nội dung độc hại để trẻ có thể truy cập web và khám phá các kiến thức hữu ích một cách an toàn nhất.
  • android Version: 1.1.4