🖼️
  • SiSoftware Sandra

    Kiểm tra hệ thống
  • Nếu máy tính là đứa con tinh thần của bạn, chắc chắn bạn sẽ rất muốn biết, muốn hiểu sâu về nó. SiSoftware Sandra là chương trình giúp bạn xem thông tin máy tính sâu sát đến từng chi tiết...
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SiSoftware Sandra Lite 2010 - SP3

  • SiSoftware Sandra Lite 2010.10.16.67 SP3 - Bản mới của phần mềm kiểm tra thông số hệ thống + đo điểm quen thuộc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu