🖼️ Crypturn 1.0 Phần mềm mã hóa file

🖼️
  • Phát hành: Siturn
  • Không như các chương trình mã hoá tập tin khác, Crypturn là một chương trình mã hoá tập tin vô cùng tiện lợi như cách thức mã hoá chỉ đúng 3 bước, kích thước nhỏ gọn, không cần cài đặt và hoàn toàn miễn phí.
  • windows Version: 1.0.1.36
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.487