🖼️
  • LightShot Phần mềm chụp ảnh màn hình hiệu quả
  • LightShot 5.5.0.7 là một phần mềm chụp ảnh màn hình tiện lợi và miễn phí. LightShot cho phép chụp hình mọi khu vực nào trên màn hình và lưu lại, sau đó có thể tải và chia sẻ với bạn bè, người thân.
  • Xếp hạng: 4 50 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️