🖼️
  • Qik Video for iOS Chat video trên iPhone/iPad
  • Qik Video for iOS là ứng dụng chat video, mail video và chia sẻ video trên iPhone/iPad được sử dụng bởi hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
  • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu