🖼️ All Hail The Cook-o-tron Game nấu ăn sống động và vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: Slapunas and Jakayaki
  • All Hail the Cook-o-tron là game nấu ăn VR dựa trên cơ chế vật lý vui nhộn. Trong game, bạn sẽ vào vai ứng cử viên trong một cuộc thi nấu ăn, mục tiêu là làm hài lòng nhà phê bình ẩm thực robot.
  • windows