🖼️
  • SlingPlayer (BlackBerry) 1.0 beta

  • SlingPlayer cho phép bạn theo dõi các chương trình TV trên mạng internet thông qua kết nối không dây Wi-Fi hoặc sử dụng mạng 3G tốc độ cao. Trước đây, SlingPlayer đã từng có mặt trên các nền tảng HĐH Symbian S60, Windows Mobile và Palm OS. Giờ đây, hãng S
  • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu