🖼️
  • Red Light, Green Light Game sinh tồn Đèn đỏ đèn xanh
  • Red Light, Green Light (RLGL) là game mô phỏng trò chơi Đèn đỏ đèn xanh trong phim Squid Game. Game có lối chơi giống Fish Game nhưng bổ sung thêm giải thưởng cho những người chiến thắng.
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu