🖼️
  • Dò mìn new for Android

    Game dò mìn
  • Chọn vào một ô vuông trong bảng. Nếu không may trúng phải ô có mìn (điều này ít xảy ra hơn) thì người chơi trò chơi kết thúc
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu