🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Angry Farm for Android

    Bảo vệ nông trại
  • Trang trại đang bị tàn phá bởi đội quân cáo đói khát. Hãy trợ giúp các loài động vật chiến đấu để đuổi lũ cáo đáng cướp bóc ra khỏi trang trại.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Angry Farm For BlackBerry

    Bảo vệ nông trại
  • Angry Farm là trò chơi bảo vệ nông trại vô cùng hấp dẫn. Bạn sẽ được hóa thân thành chủ trang trại dẫn dắt những động vật trong trang trại chống lại sự tấn công của lũ Cáo đói khát.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu