🖼️
  • SmarterMail Máy chủ lưu trữ email
  • Trong khi Microsoft Exchange là máy chủ chi phối tin nhắn trên thị trường, giá cả rất đắt mà các doanh nghiệp nhỏ nhất không thể đủ khả năng. Trao đổi cũng phức tạp và đòi hỏi phải quản lý chuyên môn.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu