🖼️
  • DroidScript cho Android Viết ứng dụng cho điện thoại/máy tính bảng
  • DroidScript for Android là công cụ hữu ích cho phép các lập trình viên hay bất cứ ai viết ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng ngay trên điện thoại bằng ngôn ngữ JavaScript. DroidScript chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 3.0 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu