🖼️
  • SendStuffNow
  • SendStuffNow là dịch vụ gửi file, được bảo mật, có thể chuyển file đi thông qua cloud bất kể giới hạn dung lượng đính kèm của email là bao nhiêu.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SendStuffNow for iPhone
  • SendStuffNow là dịch vụ gửi file, được bảo mật, có thể chuyển file đi thông qua cloud bất kể giới hạn dung lượng đính kèm của email là bao nhiêu.
  • Xếp hạng: 2 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • StuffIt Expander for Mac
  • Mỗi khi bạn tải một tập tin từ Internet xuống hoặc nhận được trong email StuffIt Expander sẽ giúp cho bạn truy cập vào những tập tin đó, xử lý, giải mã những tập tin đó theo cách của bạn, bất kể nó được tạo ra trên một PC hay Mac.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu