🖼️
  • Folder Encryption Fairy
  • Folder Encryption Fairy là công cụ mã hóa đáng tin cậy và rất dễ sử dụng, có thể giúp bạn dùng mật khẩu bảo vệ các folder hoặc mã hóa các file dành cho Win98/ me/ 2000/ XP/ 2003.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu