🖼️ CamSplitter

🖼️
  • Phát hành: Soft Service
  • Thông thường, bạn chỉ có thể sử dụng webcam cho một ứng dụng bất kỳ nào đó mà thôi. Đơn cử, bạn đang dùng webcam cho ứng dụng Yahoo Messenger thì bạn không thể sử dụng cho ứng dụng chụp hình Hàn Quốc…
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.342