🖼️ Free Password Manager

🖼️
 • Phát hành: Soft-o
 • Free Password Manager sẽ giúp bạn lưu trữ tất cả mật khẩu, thông tin đăng nhập, số thẻ tín dụng, mã truy cập, và bất kỳ thông tin bí mật khác ở một nơi thật an toàn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 424

🖼️ Crypt-o

🖼️
 • Phát hành: Soft-o
 • Crypt-o sẽ giúp bạn sắp xếp và lưu trữ an toàn bất kì một loại thông tin nào như tài khoản đăng nhập, mật khẩu, danh sách khách hàng hoặc danh sách nhân viên, mã truy cập, số thẻ tín dụng, mã PIN, các file….
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 339