🖼️ Easyscreen Tạo bản chụp màn hình dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Softdd
 • Chụp và lưu bất kì màn hình, bức ảnh hoặc chữ trên màn hình với Easyscreen.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 823

🖼️ Digital Watermark Pro Thêm watermark vào ảnh

🖼️
 • Phát hành: Softdd
 • Phần mềm này cho phép bạn dễ dàng chỉ và kích để thêm dấu mờ vào một hoặc nhiều bức ảnh. Người dùng có xem vị trí dấu mờ ngay lập tức và thậm chí là có thể thêm nhiều bức ảnh cùng lúc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 848

🖼️ Complete Cleanup Bảo vệ quyền riêng tư trên Internet

🖼️
 • Phát hành: Softdd
 • Phần mềm này là một giải pháp toàn diện. Nó sẽ dọn dẹp tất cả các trình duyệt chính, bao gồm Internet Explorer, Firefox (Mozilla), Netscape, và AOL cũng như làm việc với tất cả các phiên bản của trình duyệt.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 392

🖼️ AVI/MPG/WMV Screensaver Creator Tạo Screensaver sống động

🖼️
 • Phát hành: Softdd
 • Phần mềm này cho phép bạn chạy ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự các file video, và bạn có thể điều chỉnh kích cỡ video đang chạy hoặc kéo cho hiển thị toàn màn hình nếu muốn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 792

🖼️ A+ Screensaver Creator Tạo Screensaver sống động

🖼️
 • Phát hành: Softdd
 • Phần mềm tạo screensaver này cho phép bạn hiển thị các bức ảnh riêng của mình (bao gồm định dạng ảnh JPEG) làm screensaver trong khi vẫn nghe được những file nhạc yêu thích, bao gồm định dạng MP3.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 939