🖼️ Max File Encryption 1.8 Hỗ trợ mã hóa và ẩn tập tin

🖼️
 • Phát hành: Softeza Development
 • Max File Encryption là một phần mềm mã hóa và ẩn tập tin dễ sử dụng nhưng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn bảo vệ thông tin bí mật của mình.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

🖼️ Max Data Recovery 1.8 Phần mềm giúp khôi phục dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Softeza Development
 • Max Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu hiệu quả và dễ sử dụng cho các đĩa CD, DVD, đĩa mềm và các phương tiện lưu trữ khác bị hư hỏng.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 148