🖼️ Ares Galaxy Tạo một kết nối chia sẻ dữ liệu ngang hàng

🖼️
  • Phát hành: Softgap
  • Ares Galaxy 2.1.8 là một chương trình tương tự KaZaa, nó sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người dùng Ares Galaxy khắp thế giới, tạo một kết nối chia sẻ dữ liệu ngang hàng (Peer-to-peer).
  • windows
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.304