🖼️ Secret Record 3.26 Phần mềm mã hóa dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: Softgogo
  • Bạn định chia sẻ một số dữ liệu cá nhân quan trọng cho bạn bè hoặc đồng nghiệp, bằng cách ghi các nội dung đó ra CD/DVD rồi gửi cho họ. Tuy nhiên, bạn lại lo lắng rằng các dữ liệu đó có thể dễ dàng bị sao chép hoặc lấy trộm thông tin bởi người khác. Làm s
  • windows Version: 3.26
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.402