• Công ty: Công ty cổ phần SoftNet Việt Nam
 • Website: http://softnet.vn/
 • Điện thoại: 043.999.6226
 • Địa chỉ: Số 627, Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

🖼️ SoftNet Restaurant 2.6 Phần mềm quản lý nhà hàng

🖼️
 • Phát hành: SoftNet
 • SoftNet Restaurant là phần mềm quản lý nhà hàng do Công ty cổ phần SoftNet Việt Nam phát triển. Giúp người dùng quản lý nhập xuất nguyên liệu, định lượng thực đơn, cân đối chi phí, quản lý tồn kho, thống kê doanh thu, lỗ lãi, công nợ một cách nhanh chóng, đơn giản mà hiệu quả.
 • windows Version: 2.6.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 368

🖼️ SoftNet Shopping 2.0 Phần mềm quản lý bán hàng

🖼️
 • Phát hành: SoftNet
 • SoftNet Shopping là phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp. Giúp quản lý các mặt hàng, theo dõi hàng tồn kho, công nợ, thống kê doanh thu, lợi nhuận một cách nhanh chóng.
 • windows Version: 2.0.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 230