🖼️
 • Folder Colorizer 2

  Đổi màu cho biểu tượng thư mục
 • Folder Colorizer 2 là phần mềm thay đổi màu sắc cho biểu tượng thư mục mặc định của Windows với rất nhiều tùy chọn màu độc đáo, giúp làm mới máy tính và quản lý dữ liệu dễ dàng hơn.
 • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Memory Optimizer Pro

 • Memory Optimizer Pro 1.0.1 là phần mềm miễn phí dành cho Windows cho phép bạn tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ của các ứng dụng đang chạy, nhờ đó mà giải phóng được một lượng đáng kể bộ nhớ trong RAM vật lý.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Volume Concierge

 • Volume Concierge 1.0.1 tự động điều chỉnh âm lượng trên máy tính vào những thời điểm nhất định để bạn không làm mọi người giựt mình khi máy chợt phát ra âm báo quá to giữa đêm khuya.
 • Xếp hạng: 5 10 Phiếu bầu