🖼️ Tag&Rename 3.9 Đổi tên bộ sưu tập nhạc dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Softpointer
 • Tag&Rename được đáng giá là công cụ biên tập IDTag cực kì chuyên nghiệp. Với Tag&Rename việc quản lí và biên tập, thay đổi các tag (thông tin) bên trong các tập tin mp3, wma… trở nên cực kì dễ dàng.
 • windows Version: 3.9.15
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.241

🖼️ Portable Tag&Rename Đổi tên bộ sưu tập nhạc dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Softpointer
 • Với Tag & Rename, bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng đổi tên bộ sưu tập nhạc của mình bằng cách sử dụng tag data được nhúng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.295

🖼️ AudioShell 2.0 Alpha 1 Tiện ích chỉnh sửa tag file

🖼️
 • Phát hành: Softpointer
 • AudioShell 2 là plug-in tiện ích mở rộng miễn phí cho phép người dùng xem và chỉnh sửa tag của các siêu dữ liệu ID3 trực tiếp trong Windows Explorer. Tiện ích này hỗ trợ tất cả định dạng tiêu chuẩn file và tag do Tag&Rename hỗ trợ.
 • windows Version: 2.0 Alpha 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294