🖼️
🖼️
 • Live CD Ripper 3.2.1
 • Live CD Ripper - một ứng dụng có thể trích các bài hát từ CD nhạc ra thành file với nhiều định dạng khác nhau...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Audio Music Batch Converter 3.0.5
 • Audio Music Batch Converter - một chương trình được thiết kế để giúp bạn chuyển đổi dễ dàng nhanh chóng giữa các định dạng âm thanh...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FLAC Ripper 4.0.1
 • Chương trình rip này được thiết kế để cho phép bạn nghe các file nhạc FLAC yêu thích trên máy nghe nhạc MP3...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Ape2CD 4.5.1
 • Ape2CD là chương trình chuyên dụng ghi đĩa ca nhạc hỗ trợ định dạng *.ape và *.cue (file audio với chất lượng rất cao)...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu