🖼️ GerbView 7 Phần mềm xem file Gerber

🖼️
  • Phát hành: Software Companions
  • GerbView là phần mềm xem, in và đánh dấu file Gerber, HPGL và Excellon - là các định dạng file sơ đồ, bảng mạch in... phục vụ trong các ngành kĩ thuật điện tử.
  • windows Version: 7
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.263