🖼️ Plushies Restaurant cho iOS 1.0 Game quản lý nhà hàng thú nhồi bông

🖼️
  • Phát hành: Sohei Mori
  • Trong game mô phỏng Plushies Restaurant, bạn là một quản lý lười biếng điều hành một nhà hàng thú nhồi bông sang trọng và được tự do phát triển, bố trí nó theo cách của riêng mình.
  • ios Version: 1.0.3