🖼️ Pen Drive Manager 1.0

🖼️
  • Phát hành: Solcom Limited
  • Bỏ qua thao tác cắt dán, bạn vẫn có thể đưa được dữ liệu vào các ổ đĩa USB Flash nếu máy tính có cài đặt Pen Drive Manager (PDM). Việc duy nhất cần làm là chỉ định kiểu chuyển dữ liệu ở lần cài đặt đầu tiên.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.176