🖼️ SoliCall 1.7 Ghi âm các cuộc voice chat

🖼️
 • Phát hành: SoliCall
 • SoliCall là một ứng dụng tiện ích cho phép bạn ghi âm lại những cuộc voice chat trên các chương trình ứng dụng VOIP thông dụng như Skype, Yahoo! Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger, MSN Messenger…
 • windows Version: 1.7.24
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.394

🖼️ SoliCall Pro

🖼️
 • Phát hành: SoliCall
 • SoliCall Pro là một ứng dụng chuyên nghiệp thiết kế để nâng cao chất lượng cuộc gọi của bạn. Nó hoạt động với bất kỳ Commercial Softphone nào bao gồm Skype, Google Talk, Yahoo Messenger, MSN Messenger, ....
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

🖼️ Personal PBXMate

🖼️
 • Phát hành: SoliCall
 • Personal PBXMate là một ứng dụng mạnh mẽ và tiên tiến được thiết kế để cải thiện chất lượng âm thanh trong VoIP network. Chính vì thế cho nên các cá nhân đang sử dụng điện thoại SIP (hoặc softphone) luôn tìm cách để cải thiện chất lượng âm thanh điện thoạ
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 372