🖼️ Solid Mobile Filter 1.6 Phần mềm bóc tách số điện thoại

🖼️
 • Phát hành: Solid
 • Solid Mobile Filter sẽ giúp bạn bóc tách, phân loại và chuyển về định dạng txt hoặc excel, ngăn nắp, rõ ràng để dễ dàng quản lý hoặc làm đầu vào chuẩn cho các phần mềm nhắn tin SMS Marketing.
 • windows Version: 1.6.3
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.752

🖼️ Solid Email Marketing 1.0 Phần mềm hỗ trợ gửi email hàng loạt

🖼️
 • Phát hành: Solid
 • Solid Email Marketing là 1 trong số những giải pháp tốt nhất hiện giờ để thực hiện việc gửi email số lượng lớn hàng loạt nhằm mục đích nhanh chóng tiếp cận khách hàng hoặc tiếp thị sản phẩm ra thị trường.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.051

🖼️ Solid Email filter 1.0 Phần mềm bóc tách email

🖼️
 • Phát hành: Solid
 • Bạn đang đau đầu với một danh sách khách hàng lẫn lộn trong files word có cả tên, địa chỉ, mobile, email… hoặc bạn muốn tổng hợp trong một danh sách email lẫn lộn với các định dạng khác nhau?
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.560

🖼️ Solid SMS 1.0 Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt

🖼️
 • Phát hành: Solid
 • SMS Marketing được xem là kênh quảng cáo có hiệu quả rất cao, bởi trên 90% khách hàng không thể bỏ qua hay xóa tin nhắn khỏi điện thoại của mình khi chưa đọc. Đó là lí do Phần mềm Solid SMS ra đời, mục đích của chúng tôi là để tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí của bạn.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.402