🖼️ SolidCP 1.1 Phần mềm quản lý hosting và ứng dụng server

🖼️
  • Phát hành: SolidCP
  • Phần mềm SolidCP giúp người dùng quản lý kiến trúc hạ tầng hosting từ một cổng trung tâm dễ sử dụng và kiểm soát nhiều ứng dụng server khác. Đây là phần mềm máy chủ cho máy tính có nhiều tính năng hữu ích và hiệu quả.
  • windows Version: 1.1.1