🖼️ Parenty cho Android 1.5 Ứng dụng quản lý con cái hiệu quả trên Android

🖼️
  • Phát hành: Soluciones5
  • Parenty là ứng dụng quản lý con cái hiệu quả, thông minh và phù hợp cho những bậc phụ huynh mong muốn quản lý mọi hoạt động của con mình trên di động. Nhờ vào những tính năng hữu ích của nó, người dùng có thể thiết lập và kiểm soát được thời gian ngủ, học, ăn, chơi game, lướt web,... của con mình một cách rõ ràng và hiệu quả.
  • android Version: 1.5