🖼️ SolveigMM Video Editing SDK Ứng dụng chỉnh sửa video, audio

🖼️
 • Phát hành: Solveig Multimedia
 • SolveigMM Video Editing SDK là ứng dụng chỉnh sửa video, audio với sự hỗ trợ của nhiều loại codec video như H264/AVC, Video MPEG-2, Windows Media, DivX, ... và các định dạng đa phương tiện.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 365

🖼️ SolveigMM WMP Trimmer Plugin

🖼️
 • Phát hành: Solveig Multimedia
 • SolveigMM WMP Trimmer Plugin 2.0.1103.2 là một công cụ giúp tăng lực thêm cho chương trình Windows Media Player , bạn sẽ thoải mái cắt xén được những đoạn Video - Audio yêu thích bằng chính WMP quen thuộc mà không cần tới sự trợ giúp của bất cứ công cụ kh
 • windows
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.901

🖼️ SolveigMM Video Splitter

🖼️
 • Phát hành: Solveig Multimedia
 • SolveigMM Video Splitter là một phần mềm cắt file thông dụng hỗ trợ các định dạng *.avi,.*wmv,*.asf,*.mp3, *.wma. Bạn có thể thực hiện cắt file dễ dàng với SolveigMM Video Splitter chỉ một cú click sau khi cài đặt SolveigMM Video Splitter.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.189

🖼️ SolveigMM AVI Trimmer 1.6.1004.1

🖼️
 • Phát hành: Solveig Multimedia
 • SolveigMM AVI Trimmer là một công cụ hữu ích cho phép cắt tỉa nhanh chóng hoặc cắt bất kỳ phần cần thiết nào của tập tin AVI nguồn mà không làm giảm chất lượng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.406