🖼️ LaunchControl cho Mac 1.35 Tạo, quản lý và vá lỗi các dịch vụ Launchd

🖼️
 • Phát hành: Soma-Zone
 • LaunchControl cho Mac là tiện ích hệ thống thân thiện với người sử dụng, được thiết kế đặc biệt hỗ trợ framework quản lý dịch vụ Launchd. Nhờ LaunchControl cho Mac, người dùng hoàn toàn có khả năng giám sát chặt chẽ hệ thống và dịch vụ người dùng tối ưu.
 • mac Version: 1.35.1 Build 992

🖼️ GoToFile cho Mac 1.0 Build 589 Phần mềm tìm kiếm file nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Soma-Zone
 • GoToFile cho Mac là tiện ích tìm kiếm tập tin, thư mục nhanh, chính xác và linh hoạt nhất trên MacBook. Hầu hết người dùng đều đánh giá GoToFile cho Mac hoạt động hiệu quả, tốc độ nhanh hơn Spotlight của Apple rất nhiều.
 • mac Version: 1.0 Build 589

🖼️ BackupLoupe for Mac 2.5 Công cụ khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: soma-zone
 • BackupLoupe còn cung cấp những cách tiện ích khác để khôi phục bất kì một dữ liệu đã được Time Machine sao lưu tới bất kì một khu vực nào hoặc không gộp các sổ địa chỉ trong các bản sao lưu trong tương lai.
 • mac Version: 2.5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 764

🖼️ Ammonite for Mac 1.8 Hiển thị tag trong cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: soma-zone
 • Ammonite sẽ hiển thị các tag có trong cơ sở dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu bằng cách bao gồm hoặc loại bỏ chúng trong tìm kiếm của bạn.
 • mac Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212