🖼️
  • Sompy Media Player Trình nghe nhạc đa phương tiện
  • Sompy Media Player là trình nghe nhạc đa phương tiện dành cho điện thoại sử dụng Windows Mobile có thể chơi các file (AVI, DivX), MPEG4 files (MP4, M4A), MPEG (MPEG, MPG, MPV, DAT, MP1, MP2, MP3, MPA), (MKV, MKA), (OGG, OGM), (AAC)...
  • Xếp hạng: 3 24 Phiếu bầu