🖼️
🖼️
🖼️
  • Capture Screen Assist Công cụ ghi lại màn hình máy tính
  • Capture Screen Assist là một công cụ hữu ích được thiết kế để giúp người dùng ghi lại tất cả hoạt động trên màn hình máy tính và lưu chúng dưới dạng một tập tin video AVI rất nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Screenshot Keylogger Phần mềm keylogger tuyệt hảo
  • Screenshot Keylogger 3.0.0.34 là một phần mềm keylogger tuyệt hảo, chương trình rất có giá trị cho các cặp cha mẹ muốn kiểm tra việc sử dụng máy tính của con cái, nó có thể ghi lại các phím bấm, clipboard, screenshot, các ứng dụng và các website.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️