🖼️ File Recovery Assist 3.0 Phần mềm khôi phục file

🖼️
 • Phát hành: Sondle
 • File Recovery Assist là một phần mềm khôi phục file toàn diện, giúp khôi phục file trên các hệ điều hành Windows.
 • windows Version: 3.0.0.57
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.716

🖼️ Timer Shutdown Assist 1.0 Tắt máy tính theo lịch trình

🖼️
 • Phát hành: Sondle
 • Timer Shutdown Assist là một phần mềm hữu dùng giúp bạn dễ dàng lên lịch trình để tắt máy tính vào thời gian được xác định trước.
 • windows Version: 1.0.0.20
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

🖼️ Capture Screen Assist 1.0 Công cụ ghi lại màn hình máy tính

🖼️
 • Phát hành: Sondle
 • Capture Screen Assist là một công cụ hữu ích được thiết kế để giúp người dùng ghi lại tất cả hoạt động trên màn hình máy tính và lưu chúng dưới dạng một tập tin video AVI rất nhanh chóng.
 • windows Version: 1.0.0.1

🖼️ Screenshot Keylogger 3.0 Phần mềm keylogger tuyệt hảo

🖼️
 • Phát hành: sondle
 • Screenshot Keylogger 3.0.0.34 là một phần mềm keylogger tuyệt hảo, chương trình rất có giá trị cho các cặp cha mẹ muốn kiểm tra việc sử dụng máy tính của con cái, nó có thể ghi lại các phím bấm, clipboard, screenshot, các ứng dụng và các website.
 • windows Version: 3.0.0.34
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.678

🖼️ Virtual Desktop Assist Tạo desktop ảo trên các máy tính

🖼️
 • Phát hành: Sondle
 • Virtual Desktop Assist 3.0.0.66 là một phần mềm tạo desktop ảo trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.496

🖼️ Data Recovery Assist 3.0 Khôi phục dữ liệu bị xóa trên ổ đĩa cục bộ

🖼️
 • Phát hành: Sondle
 • Data Recovery Assist 3.0.0.45 cho phép bạn khôi phục dữ liệu bị mất, bị xóa hay bị format trên ổ đĩa cục bộ, ổ đĩa mạng hay ổ đĩa ngoài.
 • windows Version: 3.0.0.45
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.290