🖼️ PlayStation System Update 6.50 Cập nhật phần mềm hệ thống cho PlayStation

🖼️
 • Phát hành: Sony Computer Entertainment
 • PlayStation System Update 6.50 là bản cập nhật dành cho phần mềm hệ thống PlayStation 4. Người dùng có thể sử dụng bản cập nhật này để cài đặt phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất và sử dụng các tính năng tân tiến nhất.
 • windows Version: 6.50
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 515

🖼️ PS3 System Software Update 4.76 Cập nhật phần mềm hệ thống cho PS3

🖼️
 • Phát hành: Sony Computer Entertainment
 • PS3 System Software Update là bộ cập nhật phần mềm hệ thống cho PS3 - thiết bị chơi game của Sony Computer Entertainment.
 • windows Version: 4.76
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

🖼️ PSP System Software Update 6.61 Cập nhật phần mềm hệ thống cho PSP

🖼️
 • Phát hành: Sony Computer Entertainment
 • PSP System Software Update là bản cập nhật phần mềm hệ thống cho PSP bao gồm những bản vá lỗi bảo mật, các tính năng và nhiều đối tượng mới nhất khác.
 • windows Version: 6.61
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188