🖼️ SoulseekQt Build 2013.11 Phần mềm chia sẻ tập tin

🖼️
  • Phát hành: Soulseek
  • Thuộc loại phần mềm chia sẻ tập tin ngang hàng giữa những người dùng trên internet. Cũng giống như người anh em Azureus, Soulseek cho phép nhiều người cùng lúc đóng hai vai trò là máy khách và máy chủ để tải về một tập tin chung.
  • windows Version: Build 2013.11.6
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.930