🖼️ Vox Machinae 0.37 Game thực tế ảo đại chiến robot

🖼️
  • Phát hành: Space Bullet Dynamics Corporation
  • Có lối chơi tương tự Daemon X Machina, game hành động Vox Machinae cũng cho phép chúng ta điều khiển robot cao gấp 7 lần so với khủng long bạo chúa trong cuộc chiến sôi động.
  • windows Version: 0.37.2