🖼️ myTattoo cho iOS 3.4 Thêm hình săm vào ảnh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Space-O Infoweb
  • MyTattoo for iOS là ứng dụng thêm hình săm vào ảnh kết hợp với chương trình sửa ảnh Aviary chuyên nghiệp, mang đến cho người dùng những bức ảnh ấn tượng và phong cách trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 3.4
  • Đánh giá: 22
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.046