🖼️ Jewel Fever Game nối kim cương cổ điển miễn phí

🖼️
  • Phát hành: SparkelSoft
  • Jevel Fever là tựa game giải đố miễn phí theo phong cách game nối 3 vô cùng hấp dẫn có hình ảnh khá giống với tựa game kim cương kinh điển Bejeweled.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 280