🖼️ Tap the Blocks cho iOS 1.2 Game nối hình match-2 miễn phí trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: Special Games LLP
  • Tap the Blocks cho iOS là tựa game giải đố nối hình match-2 có tính giải trí cao và miễn phí trên iPhone. Nhiệm vụ của người chơi là xóa các khối hình cùng màu thật nhanh trước khi pháp sư độc ác có cơ hội đẩy chúng xuống vực sâu.
  • ios Version: 1.2.6