🖼️ SpeechTrans cho Android 6.4 Ứng dụng du lịch giàu tính năng cho Android

🖼️
  • Phát hành: SpeechTrans
  • SpeechTrans cho Android là ứng dụng du lịch mang đến các công cụ hữu ích như biên dịch, theo dõi chuyến bay hay chat với bạn bè... Ứng dụng hỗ trợ Android 2.2 trở lên và được cung cấp miễn phí.
  • android Version: 6.4.9.10.54

🖼️ SpeechTrans cho iOS 5.32 Bộ công cụ hữu ích cho khách du lịch

🖼️
  • Phát hành: SpeechTrans
  • SpeechTrans là sự kết hợp của nhiều tính năng hữu ích như trợ lý, biên dịch bằng giọng nói, chuyển đổi đơn vị tiền tệ và theo dõi chuyến bay miễn phí.
  • ios Version: 5.32