🖼️ The Yellow King Early Access Game MMO chinh phục ngục tối

🖼️
  • Phát hành: Spellbook
  • Game thủ sẽ tiến sâu vào ngục tối bất tận cùng hàng trăm người chơi khác để tìm kho báu, tránh bẫy, đối đầu với quái vật, giải đố và làm chủ hệ thống chiến đấu phức tạp của The Yellow King PC.
  • windows Version: Early Access