🖼️ GameEx 16.63 Frontend arcade, HTPC, giả lập và MAME mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • GameEx là một giao diện DirectX ngoại biên dành cho các game MAME, Zinc, Daphne và tất cả các lệnh dựa trên bộ mô phỏng game, cùng với giải pháp Home Theatre PC (HTPC).
 • windows Version: 16.63
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.010

🖼️ Spesoft Free CD Ripper Rip đĩa CD sang định dạng khác

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Free CD Ripper là một ứng dụng phần mềm miễn phí để rip đĩa CD sang định dạng WMA, MP3, MP4, WAV, OGG, và FLAC.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 203

🖼️ Spesoft Free Text To MP3 Speaker Chuyển đổi văn bản thành tập tin âm thanh

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Free Text To MP3 Speaker sử dụng công nghệ "Text to Speech" và có thể chuyển đổi văn bản thành tập tin âm thanh MP3/OGG/WAV.
 • windows
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.562

🖼️ Spesoft Free Video To DVD Converter Chuyển đổi video sang DVD

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Video to DVD là phần mềm miễn phí, nhanh, ổn định, dễ dàng cho phép bạn chuyển đổi các định dạng video khác nhau sang video DVD.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 327

🖼️ Spesoft Free Audio Converter Chuyển đổi giữa một bộ sưu tập lớn các định dạng audio

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Free Audio Converter là phần mềm miễn phí, nhanh, ổn định, dễ dàng cho phép bạn chuyển đổi giữa một bộ sưu tập lớn các định dạng tập tin âm thanh.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

🖼️ Spesoft Video Converter Chuyển đổi hàng loạt video sang nhiều định dạng khác nhau

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Video Converter là chương trình miễn phí, dễ sử dụng để chuyển đổi hàng loạt video sang nhiều định dạng khác nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 858

🖼️ Spesoft Free Image Converter Chuyển đổi hàng loạt hình ảnh, PDF, text và OCR

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Free Image Converter là một tiện ích dễ dàng sử dụng để chuyển đổi hàng loạt hình ảnh, PDF, text và OCR.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

🖼️ Spesoft Free Video Converter

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft video converter là một ứng dụng miễn phí, mạnh mẽ và rất dễ sử dụng, có thể chuyển đổi file theo nhóm với rất nhiều định dạng được hỗ trợ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 260

🖼️ Spesoft Free Video To DVD Converter

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Video to DVD Converter là một ứng dụng miễn phí, hoạt động nhanh, ổn định và rất dễ sử dụng, cho phép bạn chuyển đổi các định dạng video khác nhau sang đĩa video DVD.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

🖼️ Spesoft Free Text To MP3 Speaker

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Text To MP3 Speaker sử dụng công nghệ "Text to Speech" và có thể chuyển đổi ký tự sang file audio MP3/OGG/WAV.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 392

🖼️ Spesoft audio converter

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Với tất cả các định dạng audio hiện nay, rất dễ xảy ra trường hợp bạn gặp phải các file mà ứng dụng chạy của bạn không thể mở chúng. Đó chính là lúc bạn cần tới ứng dụng Spesoft Audio Converter.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 344

🖼️ Spesoft Backup

🖼️
 • Phát hành: Spesoft
 • Spesoft Backup cung cấp cho bạn cách nhanh chóng, mạnh mẽ, ổn định và tự động nhằm giúp bạn sao lưu các thay đổi từ folder này sang folder khác
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 310
Có tất cả 15 phần mềm.