🖼️ Splasher Game cao thủ phun sơn cho Windows, Mac & Linux

🖼️
  • Phát hành: Splashteam
  • Splasher là game hành động mới mang đến nhiều điều bất ngờ và thử thách thú vị. Người chơi sẽ sử dụng súng sơn để đối mặt với các mối nguy hiểm, giải cứu những người bạn đồng hành và ngăn chặn âm mưu xấu xa..
  • windows