🖼️
  • LockXLS Bảo vệ file Excel an toàn
  • Tất cả những phương pháp bảo vệ bản quyền phần mềm đều có thể áp dụng để bảo vệ cho file bảng tính Excel của bạn nhờ phần mềm LockXLS 4.6.14 - từ yêu cầu nhập mật khẩu, nhập số serial đến giới hạn thời gian sử dụng, kích hoạt trên web...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu