🖼️ SubAdd 2007 1.1 Tiện ích thêm phụ đề phim

🖼️
  • Phát hành: SProg
  • SubAdd 2007 cho phép bạn thêm các phụ đề vào tập tin phim. Với cách này, bạn có thể làm cho trình Windows Media Player chiếu được các bộ phim có phụ đề.
  • windows Version: 1.1
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 21.920